Αίτηση και παραλαβή ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr. (Κοινό Δελτίο Τύπου 23.3.2021 των Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης)

Δείτε το Κοινό Δελτίο Τύπου 23.3.2021 των Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin