Τροποποίηση της αρ.90573/1.9.2020 ΥΑ «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄3640). (Απόφαση Αριθμ.30465/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1107/22.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.30465/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄1107/22.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin