Υδροδότηση της Τρίπολης από γεωτρήσεις Σάγκα.

Παρέμβαση της Προέδρου ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρίκλειας Τσιώλη στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης της 14.6.07 για την υδροδότηση της Τρίπολης από γεωτρήσεις Σάγκα.

Με μεγάλη έκπληξη και απορία πληροφορηθήκαμε την έκδοση προσωρινής δικαστικής διαταγής για διακοπή των εργασιών του έργου ύδρευσης από τις γεωτρήσεις του Σάγκα, έργο που έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπ. Ένωση, με σκοπό να υδροδοτήσει την πρωτεύουσα του Νομού και εκτελείται από την Δ.Ε.Υ.Α Τριπόλεως εντασσόμενο στο συνολικό εκτελούμενο έργο της ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού της Τρίπολης.

Σε ένα Νομό της Πελοποννήσου, όπως η Αρκαδία, ο οποίος είναι και ο πλουσιότερος σε ύδατα από τους υπόλοιπους, τροφοδότης μάλιστα αυτών, δε θα έπρεπε να υφίσταται το οποιοδήποτε πρόβλημα. Η γεωγραφική μας θέση, η πληθώρα λεκανών, η μορφολογία του εδάφους, η σύσταση αυτού και των βουνών που τον περιβάλλουν καθώς και οι βροχοπτώσεις συνηγορούν στα παραπάνω και ενισχύουν τη θέση μας για ύπαρξη πλεονασμάτων νερού.

Με βάση τα παραπάνω, η πρωτεύουσα του Νομού είναι αδιανόητο να κινδυνεύει να αντιμετωπίσει πρόβλημα λειψυδρίας.

Η ασφάλεια που χρόνια τώρα αισθάνονταν οι κάτοικοι του Νομού για την ύπαρξη καθαρού και πλεονάζοντος νερού υστέρησε το Νομό σε δίκτυα υποδομής (συλλογή και διανομή νερού), σε μερικές δε περιπτώσεις, μέλημα μας ήταν, όχι η συλλογή και διανομή του νερού αλλά η συλλογή, αποστράγγιση και διοχέτευση του στο υπέδαφος.

Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας το γεγονός ότι η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου, εδώ και τρία χρόνια, ενέταξε και χρηματοδότησε από πόρους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης συνολικό έργο ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού της Τρίπολης, έργα τα οποία ξεκίνησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και συνεχίζει σήμερα και η νυν Δημοτική Αρχή να τα υλοποιεί μέσω της ΔΕΥΑΤ.

Ως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος πιστεύομε ότι είναι λανθασμένες οι οποιεσδήποτε ενέργειες για παρεμπόδιση ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο ουσιαστικά εντάσσεται στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και διατήρηση της αειφορίας.

Το συγκεκριμένο έργο της μεταφοράς του νερού για ύδρευση της πόλης της Τρίπολης γίνεται από γεωτρήσεις που ήδη υπάρχουν και συγχρόνως οι μελέτες του ΙΓΜΕ, οι οποίες έγιναν πάνω σ αυτές τις υπάρχουσες γεωτρήσεις, αποδεικνύουν την ικανότητα ύδρευσης της πόλης της Τρίπολης χωρίς να χρησιμοποιούν παραπάνω από 10% του πλεονάσματος του δυναμικού των γεωτρήσεων αυτών.

Το έργο είναι πλήρες ως προς τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και επίσης έχει πάρει όλες τις απαιτούμενες, βάσει του νόμου εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Νομαρχιακές, Περιφερειακές).

Ως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θεωρούμε λοιπόν ότι προφυλάσσονται όλες οι περιβαλλοντικές παράμετροι του έργου μεταξύ των οποίων και η ορθολογική διαχείριση των υδάτων.

Εν κατακλείδι, απαιτούμε το συνολικό έργο ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης της Τρίπολης, του οποίου οποιαδήποτε παρεμπόδιση ενέχει και τον κίνδυνο απένταξης αυτού και απώλειας των κοινοτικών πόρων, να υλοποιηθεί άμεσα επειδή θα δώσει λύση στο πρόβλημα ύδρευσης της Τρίπολης και ουσιαστικά θα συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και κατ’ επέκταση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Τρίπολης και της Αρκαδίας, την οποία όλοι ως ενεργοί πολίτες πρεσβεύομε και επιθυμούμε.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »