Νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.97788/Σ.31528/19.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.97788/Σ.31528/19.3.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin