Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 26, 27, 29, 30, 33, 37, 40, 41, 43, 44 και 45 του ν. 4772/2021 (Α΄17/5-2-2021). (Εγκύκλιος Ε.2059/10.3.2021 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2059/10.3.2021 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin