Τροποποίηση της αρ.50088/20.5.2020 (Β΄1936) ΥΑ «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν.4399/2016». (Απόφαση Αριθμ.30466/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1014/16.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.30466/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄1014/16.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin