Παράταση προθεσμίας των περιπτώσεων μεταβατικών διατάξεων αμοιβών που λήγουν στις 20.5.2007.

Με παρέμβαση στον Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γιάννη Αλαβάνο, το Τμήμα ζητά να δοθεί παράταση για τις περιπτώσεις μεταβατικών διατάξεων αμοιβών που έχουν καταληκτική ημερομηνία την 20.5.2007.
Η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη αναφέρει στην επιστολή της τα εξής:

Συνάδελφε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια προηγούμενου εγγράφου μας σχετικά με την παράταση προθεσμίας των περιπτώσεων μεταβατικών διατάξεων που λήγουν την 20η Μαΐου 2007 θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω :

Τόσο κατά τη διάρκεια της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη την 17/05/2007 με θέμα την παρουσίαση του προγράμματος υπολογισμού των αμοιβών όσο και κατ’ ιδίαν συζητήσεις, είμαστε δέκτες έντονων διαμαρτυριών από συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση να καταθέσουν τους σχετικούς φακέλους μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να δοθεί εύλογη παράταση (τουλάχιστον για ένα μήνα) για τις περιπτώσεις που έχουν καταληκτική ημερομηνία την παραπάνω, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συνάδελφοι και δεδομένου ότι η οποιαδήποτε παράταση σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού των αδειών.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »