Κριτήρια επιλεξιμότητας πληττόμενων επιχειρήσεων Πρόγραμμα Κρατικής Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων “ΓΕΦΥΡΑ 2”. (Δελτίο Τύπου 11.3.2021 του Υπ. Οικονομικών)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 11.3.2021 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin