Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020. (Εγκύκλιος-20 Αρ.Πρωτ.90618/Σ29039/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε την Εγκύκλιο-20 Αρ.Πρωτ.90618/Σ29039/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin