Απογραφή και επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. (Εγκύκλιος-18 Αρ.πρωτ.90382/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-18 Αρ.πρωτ.90382/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin