Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2021. (Εγκύκλιος-15/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ – Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Φ.40021/818/32/11.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Άρθρο 487 του Ν.4781/2021)

Δείτε την Εγκύκλιο-15/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ, το Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Φ.40021/818/32/11.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Άρθρο 487 του Ν.4781/2021, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin