Αναστολή του τρόπου φορολόγησης των ατομικών και προσωπικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Εργων.

Να δοθεί αναστολή των διατάξεων «του τρόπου φορολόγησης των ατομικών και προσωπικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων ΄Εργων» και να μελετηθεί για ψήφιση νέα διάταξη σε συνεργασία Υπουργείου Οικονομίας, Εργοληπτικών Οργανώσεων και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ζητά το ΤΕΕ Πελοποννήσου.
Η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη αναφέρει συγκεκριμένα στην επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο νέος Νόμος 3522/2006 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τροποποίηση του άρθρου 34 του ΚΦΕ που αφορά τη « φορολογία τεχνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών».

Στην σχετική παράγραφο που αναφέρεται στα « ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων , των εργολάβων και των υπεργολάβων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων καθώς και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ορίζεται ο λογιστικός τρόπος υπολογισμού των κερδών των επιχειρήσεων αυτών για έργα που αναλαμβάνονται από 1/1/2007 και μετά, και που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

Οι ρυθμίσεις αυτές πιστεύομε ότι προκαλούν δυσβάστακτα βάρη και είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς για τις μικρομεσαίες ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Εργων.

Οι συνέπειες και οι επιβαρύνσεις της υποχρέωσης εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι αυτονόητες και γνωστές σε όλους. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Την δημιουργία οργανωμένου λογιστηρίου με απασχόληση ειδικευμένου λογιστή . Αυτό θα οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική τους επιβάρυνση, που θα αφαιρεθεί από την – από ανάγκη – επιδιωκόμενη ενίσχυση των εισοδημάτων μας.

• Την διενέργεια επιβεβλημένων απογραφών. Είναι γνωστό ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ένα συγκεκριμένο χώρο λειτουργίας και τα υλικά τους δεν αποτελούνται από ορισμένα και σταθερά είδη για να είναι δυνατή η ακριβής απογραφή τους. Τα τυχόν υπόλοιπα πολλές φορές είναι αδύνατο να επαναχρησιμοποιηθούν , λόγω μη ύπαρξης όμοιου αντικειμένου και ασύμφορης μεταφοράς τους προς αποθήκευση.

• Η δραστηριότητα τους είναι διπλή: του εργολάβου και του κατασκευαστή οικοδομών. Δεδομένου ότι η δραστηριότητα του εργολάβου είναι σταθερή, η άλλη του κατασκευαστή οικοδομών έχει πολλές και ιδιόμορφες καταστάσεις. Η βασικότερη ιδιομορφία των οποίων είναι ότι μπορεί να μη συμπίπτουν τα έσοδα με τις δαπάνες παραγωγής και μάλιστα να προηγούνται τα έσοδα των δαπανών ή και να προκύπτουν έσοδα από απροσδιόριστο ή ακόμα και ανύπαρκτο προϊόν.

• Δημιουργούνται προϋποθέσεις άδικης φορολόγησης στις ατομικές κυρίως επιχειρήσεις για περιπτώσεις έργων εκτελεσμένων αλλά μη πιστοποιημένων λόγω μη πληρωμής των σε προηγούμενες χρήσεις.

Αυτές είναι μερικές από τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει ο εργολάβος Δημοσίων Εργων, ο οποίος από ανάγκη υποχρεώνεται να ασκήσει και τη δραστηριότητα του κατασκευαστή οικοδομών . Η υποχρέωση του επιτηδευματία αυτού στην τήρηση της πλήρως λογιστικής Β΄ κατηγορίας, θα του φέρει μεγάλες δυσχέρειες και θα είναι γι΄ αυτόν τελείως αδύνατη και σοβαρά επικίνδυνη για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων .

Επιπλέον σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 3427/2005 για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές τα προβλήματα εντείνονται και οι φορολογικές διαδικασίες αντί να απλοποιούνται γίνονται πιο περίπλοκες.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΤΕΕ Τμήμα Πελοποννήσου μαζί με τους Συνδέσμους Εργοληπτών Δημοσίων Εργων των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας που αριθμούν περισσότερα από 400 ενεργά μέλη, σας γνωστοποιούμε την απογοήτευσή του τεχνικού κόσμου της Περιφέρειας μας σχετικά με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις , ειδικά σήμερα που ο κατασκευαστικός κλάδος -ένας από τους πλέον παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας της Περιφέρειας και της χώρας μας- διανύει δύσκολη επιχειρηματική περίοδο και

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

Να δοθεί αναστολή των διατάξεων «του τρόπου φορολόγησης των ατομικών και προσωπικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων ΄Εργων» και να μελετηθεί για ψήφιση νέα διάταξη σε συνεργασία Υπουργείου Οικονομίας, Εργοληπτικών Οργανώσεων και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin