Τροποποίηση της ΓΔΟΥ232/1.3.2021 ΚΥΑ «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β΄804). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ289/10.3.2021 – ΦΕΚ Β΄946/10.3.2021)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ289/10.3.2021 (ΦΕΚ Β΄946/10.3.2021) εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ232/1.3.2021 (ΦΕΚ Β΄804/1.3.2021) εδώ