Νέα μείωση 30% του ποσού των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για το πρώτο τρίμηνο του 2021. (Δελτίο Τύπου 11.3.2021 του ΤΜΕΔΕ)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 11.3.2021 του ΤΜΕΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin