Τροποποίηση της Α.1251/20.11.2020 ΥΑ «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020» (Β΄5204). (Απόφαση Αριθμ.Α.1047/3.3.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄898/8.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1047/3.3.2021 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄898/8.3.2021) εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα Α.1251/20.11.2020 ΥΑ (Β΄5204) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin