Τροποποίηση της Α.1274/14.12.2020 ΥΑ «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020» (Β΄5577). (Απόφαση Αριθμ.Α.1048/3.3.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄898/8.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1048/3.3.2021 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄898/8.3.2021) εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα Α.1274/14.12.2020 ΥΑ (Β΄5577) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin