Παράταση ενός έτους των δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Νόμου 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021)

Παράταση ενός έτους στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο Ν.4178/2013 (οι οποίες δεν μεταφέρονται στο Ν.4495/2017) και για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο Ν.4014/2011 (που έχουν μεταφερθεί στο Ν.4178/2013), προβλέπεται από το άρθρο 216 του Νόμου 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin