Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή. (Απόφαση Αριθμ.5620ΕΞ2021/26.2.2021 του Υπ. Επικρατείας – ΦΕΚ Β΄849/4.3.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.5620ΕΞ2021/26.2.2021 του Υπ. Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄849/4.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin