Παράταση προθεσμίας μεταβατικών διατάξεων αμοιβών.

Με παρέμβαση του Τμήματος προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνο, ζητείται να δοθεί εύλογη παράταση προθεσμίας των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν τις αμοιβές, προκειμένου αφενός να διευκολυνθούν οι εμπλεκόμενοι και αφετέρου να εξομαλυνθεί η λειτουργία του συστήματος υπολογισμού τους.
Επακριβώς, στη σχετική επιστολή η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη αναφέρει:

Συνάδελφε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τις ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις που αποφάσισε η Δ.Ε του Τ.Ε.Ε, στις 13-02-07 για τις νέες αμοιβές, θα πρέπει να κατατεθούν στις πολεοδομίες μέχρι 20-04-07 οι αιτήσεις οικοδομικών αδειών για τις μελέτες των οποίων :

α) έχει κατατεθεί στην Ε.Τ.Ε η αμοιβή που απαιτείται κατά νόμο για την ελάχιστη πληρότητα.

β) έχει συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη με σαφή περιγραφή της εκπονούμενης μελέτης.

Όμως η πλειοψηφία των συναδέλφων αδυνατεί να ανταπεξέλθει άμεσα στις υποχρεώσεις αυτές και το Τμήμα μας γίνεται καθημερινά δέκτης ευλόγων παραπόνων από μεγάλο αριθμό συναδέλφων μηχανικών.

Επίσης ακόμη υπάρχει μια αναταραχή σε σχέση με τις νέες αμοιβές , με το πρόγραμμα υπολογισμού , με περιπτώσεις που δεν τις αντιμετωπίζει το νέο πρόγραμμα, καθυστέρησε η υποβολή αρχείων ΧΜ L κλπ.

Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω, πιστεύομε ότι είναι αναγκαίο να δοθεί εύλογη παράταση προθεσμίας των μεταβατικών διατάξεων για τις αμοιβές, που θα διευκολύνει όλους τους εμπλεκόμενους, (Μηχανικούς, Πολίτες, ενδιάμεσες Δημόσιες Υπηρεσίες, Πολεοδομίες κ.λ.π.) και ουσιαστικά θα βοηθήσει στην εξομάλυνση και μελλοντικά σωστή λειτουργία του συστήματος υπολογισμού αμοιβών και έκδοσης αδειών.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »