Για όσες επιχειρήσεις–εργοδότες υποβάλλουν σήμερα 4.3.2021 δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για τον μήνα Μάρτιο 2021, ως πληττόμενες, θα διενεργηθεί επανέλεγχος για την επιλεξιμότητά τους. (Επείγουσα Ανακοίνωση 4.3.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)


Δείτε την Επείγουσα Ανακοίνωση 4.3.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εδώ