Διευκρινιστική εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού του υποχρεωτικού ποσοστού εξ αποστάσεως εργασίας. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.10221/239/4.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.οικ.10221/239/4.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ