Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.9500/322/2.3.2021 – ΦΕΚ Β΄821/2.3.2021)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.9500/322/2.3.2021 (ΦΕΚ Β΄821/2.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin