Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης του άρθρου 34 του Ν.4778/2021 (Α΄26). (ΚΥΑ Αριθμ.Φ11321/9122/338/26.1.2021/2.3.2021 – ΦΕΚ Β΄825/2.3.2021)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Φ11321/9122/338/26.1.2021/2.3.2021 (ΦΕΚ Β΄825/2.3.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin