Τροποποίηση της Α.1025/2021 απόφασης του Υφ. Οικονομικών (Β΄538 και Β΄655) για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. (Απόφαση Αριθμ.Α.1040/27.2.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄796/28.2.2021)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1040/27.2.2021 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄796/28.2.2021) εδώ