Τροποποίηση της ΠΟΛ1274/27.12.2013 (Β΄3398) απόφασης του ΓΓΔΕ περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν.4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, και του συνημμένου υποδείγματος της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1265/3.12.2020 (Β΄5346). (Απόφαση Αριθμ.Α.1033/19.2.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄703/23.2.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1033/19.2.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄703/23.2.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin