Θέσεις-προτάσεις ΤΕΕ Πελοποννήσου για το Ασφαλιστικό των Μηχανικών.

Α. ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Το ΤΣΜΕΔΕ διοικείται από 11μελές Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν τρία (3) ασφαλισμένα μέλη του ΤΕΕ (υποδεικνύονται από τη Δ.Ε του ΤΕΕ), τέσσερις (4) εκπρόσωποι φορέων των Μηχανικών και συγκεκριμένα από τις ΠΕΔΜΕΔΕ ή ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΕΣΕΔΕ, ΕΕΤΕΜ , και ένας (1) συνταξιούχος μέλος της ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Συνολικά δηλαδή οκτώ(8) από τα έντεκα (11) μέλη προέρχονται από φορείς ασφαλισμένων.

Κανείς από τους συναδέλφους Μηχανικούς δεν μπορεί να κατανοήσει πως ένα Συμβούλιο με τέτοια σύνθεση κατορθώνει να μην ανταποκρίνεται στο ελάχιστο στις προσδοκίες που οι Μηχανικοί έχουμε από το Ταμείο μας. Οι ευθύνες βαρύνουν όχι μόνο τους εκπροσώπους αλλά πρώτα και κύρια τους φορείς που εκπροσωπούν.

Κανένας διάλογος για το ΤΣΜΕΔΕ δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν λυθεί οριστικά το ζήτημα αυτό. Αν δηλαδή οι παραπάνω φορείς των Μηχανικών δεν τοποθετηθούν με σαφήνεια και αν δεν δεσμεύσουν τους εκπροσώπους τους σε σχέση με τη στάση τους στα θέματα που κάθε φορά αποφασίζονται.

2. Ιδιαίτερα τώρα, που με την <<έναρξη διαλόγου για το ασφαλιστικό>> από την κυβέρνηση, η κατάσταση οξύνεται και δρομολογείται επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, οι διοικήσεις των φορέων των Μηχανικών δεν δικαιούνται να επαναπαυτούν στην εξουσιοδότηση που έχουν ήδη λάβει από τους Μηχανικούς μέσω εκλογικών διαδικασιών.

Στις διεκδικήσεις μας για το ΤΣΜΕΔΕ είναι αναγκαίο να εμπλακούν όλοι οι Μηχανικοί, και να αξιοποιηθεί η πίεση τους προκειμένου, όχι μόνο να αμυνθούμε στην επίθεση αυτή αλλά και να κατακτήσουμε όλα όσα τα προηγούμενα χρόνια δεν κατακτήθηκαν με βάση τα διαμορφωμένα αιτήματα. Για να γίνει αυτό κατορθωτό και για να είναι δυνατή η συμμετοχή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τεθούν στη διάθεση των Μηχανικών όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πρώτα απ’ όλα οι αναλογιστικές μελέτες και οι μελέτες για την αξιοποίηση των αποθεματικών του Ταμείου.

Β. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ σε πολλές ευκαιρίες και συγκεκριμένα στις 27/4/2007 στο συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ και στις 23/6/2007 στην 1 η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας εγγράφως δήλωνε <<Ολοκληρώθηκε η αναλογιστική μελέτη η οποία εστάλη στο Υπουργείο για έγκριση. Από την ανάλυση των συγκεκριμένων πινάκων και διαγραμμάτων, προκύπτει σαφώς ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι ένας από τους πιο εύρωστους και οικονομικά ανεξάρτητους (σε σχέση με την κρατική επιχορήγηση ή την είσπραξη κοινωνικών πόρων) φορείς κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Αναφορικά με το δείκτη εργαζόμενοι/συνταξιούχοι για το έτος 2005, το ΤΣΜΕΔΕ βρίσκεται στην 3 η καλύτερη θέση, με τα ταμεία όμως που καταλαμβάνουν τις 2 πρώτες θέσεις να έχουν συγκριτικά πολύ μικρότερο πλήθος ασφαλισμένων>>

2. Η Δ.Ε του ΤΕΕ στη συνεδρίαση της 10/7/2007 εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο Γιάννη Αλαβάνο να υποβάλλει στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τις παρακάτω προτάσεις:

•  Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών εφόσον το επιτρέπει η αναλογιστική μελέτη για το ΤΣΜΕΔΕ και σε καμία περίπτωση αύξησή τους.

•  Όχι στο χάσιμο πόρων του ΤΣΜΕΔΕ από τα έργα που πραγματοποιούνται με ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης ή στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ κ.λπ.

•  Να καταβληθούν τα χρέη του Κράτους στο ΤΣΜΕΔΕ.

•  Μετά την υποβολή( εντός 20 ημερών)της αναλογικής μελέτης για το ΤΣΜΕΔΕ θα ζητηθεί και νέα συνάντηση σε 1 μήνα.

Επίσης η Δ.Ε αποφάσισε:

•  να προωθηθεί από το Τ.Ε.Ε η πρόταση για αναθεώρηση του Κανονισμού Κλάδων Παροχών και Υγείας του ΤΣΜΕΔΕ και

•  να ζητηθεί από το ΤΣΜΕΔΕ να ασκήσει πίεση προς το ΑΣΕΠ για κάλυψη των κενών θέσεων του Οργανισμού του.

3. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ που δημοσιεύεται στο Ε.Δ. 2449/23-7-07 τον ενημερώνει ότι, σε πρόταση του προς τον Υπουργό να μην υπάρξει αναθεώρηση των εισφορών τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νόμου, ο Υπουργός απαντά ότι δεν διαφωνεί με την πρόταση υπό τη προϋπόθεση ότι, το Ταμείο θα αντέξει την αύξηση κατά 4% των συντάξεων, πράγμα για το οποίο ο Πρόεδρος του ΤΕΕ λέει ότι τον διαβεβαίωσε, και ότι το Δ.Σ του Ταμείου θα τροποποιήσει τη σχετική πρότασή του.

4. Στο άρθρο 10 του νόμου (Ν3518/2006) προβλέπεται <<Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και αναλογιστική μελέτη, μπορεί να καθορίζονται ίδια ή διαφορετικά ποσά επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές και οι παροχές του κλάδου κύριας σύνταξης του Ταμείου, καθώς και της Ειδικής Προσαύξησης>>

Γ. ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Β) ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ

Την υλοποίηση της απόφασης της 10/7/2007 της Δ.Ε του ΤΕΕ, την άμεση τροποποίηση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ του ΤΣΜΕΔΕ και τη συστράτευση των Μηχανικών, υπό την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων (Α) χωρίς τις οποίες θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα ζητούμε:

 • την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών και την αύξηση των συντάξεων,
 • τη διασφάλιση των πόρων του ΤΣΜΕΔΕ στα έργα των ΣΔΙΤ
 • την απόδοση των οφειλομένων από το Κράτος στο ΤΣΜΕΔΕ
 • την προώθηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών, μετά από δημόσιο διάλογο για το αντικείμενο του και χωρίς αύξηση εισφορών,
 • την αναθεώρηση του ΚΥΤ χωρίς αύξηση εισφορών,
 • την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του Οργανισμού του ΤΣΜΕΔΕ
 • την πλήρη μηχανογράφηση του ΤΣΜΕΔΕ και την ανταπόκριση του σε κάθε αίτημα συναδέλφου για ενημέρωση
 • για δημοσιοποίηση των αναλογιστικών μελετών και των μελετών για τα αποθεματικά του Ταμείου.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ

την εφαρμογή της τριμερούς χρηματοδότησης σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους συμπεριλαμβανομένου του Κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης,

 • την ασφαλιστική εξίσωση παλιών και νέων ασφαλισμένων
 • την αναπροσαρμοζόμενη βάση υπολογισμού των συντάξεων,
 • την απεμπλοκή του Ταμείου από επιχειρηματικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες όπως αυτές της Τράπεζας Αττικής.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛ/ΣΟ ΖΗΤΑΜΕ

Την άμεση στελέχωση και μηχανογράφηση γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ σε όλους τους Νομούς.

 

                                                                                                                            Τρίπολη 2/11/2007

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »