Αντιμετώπιση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης πρώην φορέων, όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 13.5.2016 και μετά. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ23/1/75268/1.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)


Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ23/1/75268/1.3.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ