Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, υποβολή μονομερών δηλώσεων από τις κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων, προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, παράταση προθεσμίας υποβολής του εντύπου, βεβαιώσεις κίνησης. (Ανακοίνωση 26.2.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)


Δείτε την Ανακοίνωση 26.2.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εδώ