Παράταση μέχρι 10.3.2021 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020. (Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.71503/26.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.71503/26.2.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin