Με νέες προδιαγραφές η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο & τις επιχειρήσεις. (Δελτίο Τύπου 25.2.2021 των Υπ. Οικονομικών & Ψηφ. Διακυβέρνησης)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 25.2.2021 των Υπ. Οικονομικών & Ψηφ. Διακυβέρνησης εδώ