Πρόσβαση χωρίς προϋποθέσεις στις υπηρεσίες υγείας (υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη) για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ για ένα χρόνο – Παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022 η ασφαλιστική ικανότητα. (Ανακοίνωση 25.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε την Ανακοίνωση 25.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ