Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σπάρτης – Κατάργηση του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σελλασίας – Σύσταση Υποκαταστήματος Σπάρτης στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.ΔΣ124/8/4.2.2021 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄519/10.2.2021)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.απόφ.ΔΣ124/8/4.2.2021 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ Β΄519/10.2.2021) εδώ