Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ154/10.2.2021 – ΦΕΚ Β΄540/11.2.2021)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ154/10.2.2021 (ΦΕΚ Β΄540/11.2.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin