Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους: α) των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας, β) ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». (Γενικό Έγγραφο Α.Π.53270/11.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Α.Π.53270/11.2.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin