Τροποποίηση της ΓΔΟΥ19/25.1.2021 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020” (Β΄236). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ133/9.2.2021 – ΦΕΚ Β΄533/10.2.2021)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ133/9.2.2021 (ΦΕΚ Β΄533/10.2.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin