Διευκρινίσεις για τις βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων και για εργαζόμενους με εργόσημο. (Ανακοίνωση 14.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε την Ανακοίνωση 14.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ