Διευκρινίσεις για τα νέα έντυπα Βεβαίωσης Κίνησης Εργαζομένων – Μεταβατική περίοδος έως το πρωί της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου. (Ανακοίνωση 12.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε την Ανακοίνωση 12.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ