Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν.4764/2020 (Α΄256). (Εγκύκλιος-1 Αρ.Πρωτ.30208/4.2.2021 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Δείτε την Εγκύκλιο-1 Αρ.Πρωτ.30208/4.2.2021 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin