Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.39588/2.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)


Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.39588/2.2.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ