Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021. (Εγκύκλιος-9 Αριθμ.Πρωτ.37598/1.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-9 Αριθμ.Πρωτ.37598/1.2.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin