Νέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ – Ανάρτηση Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής και Επανεγγραφής. (Γενικό Έγγραφο ΑΠ33396/28.1.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο ΑΠ33396/28.1.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin