Προσαρμογή συστήματος αυθαιρέτων ν. 4495/2017 στα δεδομένα του ν. 4759/2020. (Ανακοίνωση 8.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)


Δείτε την Ανακοίνωση 8.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ εδώ