Διαδικασία συμπλήρωσης Ταυτότητας Κτιρίου. (Ανακοίνωση 5.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 5.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin