Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για την έκτακτη ενίσχυση 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες. (Ανακοίνωση 5.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε την Ανακοίνωση 5.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ