Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ19/25.1.2021 – ΦΕΚ Β΄236/25.1.2021)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ19/25.1.2021 (ΦΕΚ Β΄236/25.1.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin