Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Β΄ – Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων Πολυκατοικίας – Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας τύπου Α΄ – Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας τύπου Β΄. (Ανακοινώσεις 27.1.2021 στον ιστότοπο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” του ΥΠΕΝ)


Δείτε τις Ανακοινώσεις 27.1.2021 στον ιστότοπο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” του ΥΠΕΝ, στους παρακάτω συνδέσμους :

Ανακοίνωση “Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Β΄” (Δείτε το εγχειρίδιο εδώ)

Ανακοίνωση “Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων Πολυκατοικίας”

Ανακοίνωση “Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας τύπου Α΄”

Ανακοίνωση “Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας τύπου Β΄”