Προτάσεις για τροποποίηση διατάξεων που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα και στον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά, προτάσεις για τροποποίηση διατάξεων που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)