Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4607/2019, αναφορικά με τον κανόνα περιορισμού των τόκων. (Εγκύκλιος Ε.2004/11.1.2021 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2004/11.1.2021 της ΑΑΔΕ εδώ