Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της περιοχής π.ε. Αρκαδίας, και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.7503/15.1.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας)


Δείτε το Έγγραφο Αρ.Πρωτ.7503/15.1.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας εδώ