Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.3064/16.1.2021 – ΦΕΚ Β΄91/16.1.2021)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.3064/16.1.2021 (ΦΕΚ Β΄91/16.1.2021) εδώ